සිනමා පරපුරකට විමුක්ති ගුරුවරයකු වෙයි

මැයි 16, 2019

 

ආසියාවේ තිබෙන හොඳම සිනමා විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස සැලකෙන ඉන්දියාවේ පූනා විශ්වවිද්‍යාලයේ 2019 වසරේ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ පාඨමාලාවේ ආචාර්යවරයා ලෙස සම්මානනීය සිනමාකරු විමුක්ති ජයසුන්දර පත්ව තිබේ. එම තනතුර මෙරට සිනමාකරුවකු හොබවන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ. සුළඟ එනු පිණිස, සුළඟ ගිනි අරන්, චත්‍රක් වැනි සම්මානනීය සිනමාපට තැනූ විමුක්ති පසුගිය වර්ෂයේ සරසවිය සම්මාන උලෙළේ ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සම්මාන විනිශ්චය මණ්ඩලයේ කටයුතු කොට තිබේ. ඔහු සිනමාව හැදෑරුවේ ප්‍රංශයේ සිනමාටෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේදීය.

Add new comment