සුළඟ අප රැගෙන දින පනහක් ගිහින්

මැයි 16, 2019

 

නුවන් ජයතිලක අධ්‍යක්ෂණය කළ සුළඟ අප රැගෙන යාවි සිනමාපටය ජයග්‍රාහී දින 50 පසු කරයි. මායා නවගත්තේගම නිෂ්පාදන කළ මෙය අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කුලුඳුල් සිනමා නිර්මාණයයි.

අයිරාංගනී සේරසිංහ, ප්‍රියංකර රත්නායක, සම්පත් ජයවීර, අංජන ප්‍රේමරත්න, සුජීව ප්‍රියලාල්, සුරංගා රණවක, දයාදේව එදිරිසිංහ, මයුර කාංචන, සුදම් කටුකිතුලේ, ප්‍රවින් කටුකිතුලේ ඇතුළු පිරිස මෙහි චරිත මවති.

Add new comment