විජය නිසා

මැයි 16, 2019

තීක්ෂණ අනුරාධ ගායකයකු හැටියටනෙ ප්‍රසිද්ධ. ඔහු නිෂ්පාදකවරයකු බව දන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද. තීක්ෂණ නිෂ්පාදකවරයකු වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. ඔහු එලෙස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ටෙලි නාට්‍යයයක්. එහි ප්‍රධාන චරිතය මවලා තියෙන්නේ නැසීගිය විජය නන්දසිරි. කොටස් කිහිපයක් රූපගත කිරීම සිදු කරන අතරතුරදියි විජය අභාවප්‍රාප්ත වුණේ. තීක්ෂණට නාට්‍යයේ ඉතුරු ටික කරගන්න බැරි වෙලා. දැන් ඒක ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවලු. 

Add new comment