ගියර් මාරු වුණු රුක්ෂානා

මැයි 16, 2019

නව පරපුුරේ රංගන ශිල්පිනි රුක්ෂානා දිසානායක මෙතෙක් නිරුපණය කළේ උප ප්‍රධාන චරිත. රංගනට පිවිසිලා අවුරුදු පහකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ගත වුණත් ප්‍රධාන චරිතයකට පණ පොවන්න ලැබුණේ නැහැ. මේ ගැන රුක්ෂානා හිටියේ තරමක කලකිරීමකින්. ඒ තත්ත්වය නිමා කරමින් ඇයට ප්‍රධාන චරිතයක් ලැබිලා. තිසූල දීප තඹවිට අධ්‍යක්ෂණය කරන පළිගුරෑන ටෙලි සිතුවමේ තමයි රුක්ෂානා පළමු වතාවට ප්‍රධාන චරිතයක් රඟපාන්නේ. පළිඟුරෑන ටෙලි නාට්‍යයේදී පළමු වතාවට ඇයට ඔටෝ වාහනයක් පදවන්න ලැබිලා. රුක්ෂානා මෙතෙක් පදවලා තියෙන්නේ මැනුවල් වාහනලු. මැනුවල් වාහනවලින් ඔටෝ වාහනයකට මාරු වෙනවා කියන්නේ පදවන කෙනාට ලෙහෙසියි. නමුත් රුක්ෂානාට ඒකේ අනෙක් පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඇය ඔටෝ වාහනය පදවන ගමන් ගියර් මාරු කරන්න හැදුවලු. පාගන්න ක්ලච් එකත් හෙව්වලු.

 

 

Add new comment