කැලුම්ට නව තනතුරක්

ජුනි 6, 2019

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ නව ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ ලෙසට කැලුම් පාලිත මහීරත්න පත් වී තිබේ. ඔහු මීට ප්‍රථම එම නාලිකාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙසින් ද කටයුතු කෙරූවෙකි. කැලුම් රූපවාහිනි මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දශක කිහිපයක අත්දැකීම් ඇති අයෙකි. ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙසින් ද නමක් දිනා ගත් ඔහුගේ නිර්මාණ අතර විසුල අහස යට, ස්නේහා, දේවිය සුගලා වේ. ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වර්ණවාහිනිය, සියත ආදි නාලිකාවන්හි කැලුම් මීට ප්‍රථම සේවය කළේය.

ඔහු නිලම්බරේ චිත්‍රපටයේ ද අධ්‍යක්ෂවරයාය.