බඳින්න වියදම

ජුනි 6, 2019

 කුමාර තිරිමාදුරගෙන් මිත්‍රයෙකු ප්‍රශ්නයක් ඇහැව්වා. මේ මිත්‍රයා ළඟදි බඳින්න ඉන්න කෙනෙක්. උපදෙසක් දැනගන්නයි කුමාරගෙන් මෙහෙම අහලා තියෙන්නේ.

කුමාර අයියේ සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් එකකට කොච්චරක් වියදම් වෙනවද. ඒක හරියටම කියන්න බැහැ මල්ලි. කුමාර කල්පනා කරලා කිව්වා.

එහෙම නෙවෙයි අයියෙ. මට දළ වශයෙන් කියන්නකෝ කීයක් විතර වියදම් වෙනවද කියලා.

එහෙම හරියටම කියන්න බැහැ. බැඳපු දවසේ ඉඳලා මේ වෙනකම් තවම වියදම් තමයි මල්ලි, ඉවරයක් නැහැ. නෝනා ඊයෙත් මාලයක් ඉල්ලුවා. බැන්ද දවසෙ ඉඳලා වියදම්ම තමයි. කොහොමද දළ වශයෙන් හරි ගාණක් කියන්නේ.

Add new comment