සුනෙත් මාලිංගට අලුත් තරු ඕනෑ

ජුනි 13, 2019

සිංහාවලෝකනය, ස්පන්දන, නිදහසේ පියා ඩී. එස්. සිනමාපටයන් මෙන්ම චංචල රේඛා, මිල්ලෑව වලව්ව හ ආයෙමත් ආදරෙන් වැනි ටෙලි සිතුවම් අධ්‍යක්ෂණය කළ සුනෙත් මාලිංග ලොකුහේවාගේ මීළඟ නිර්මාණයන් සඳහා නවකයන් කිහිප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබාදීමට ඔහු අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව අංක 110 ජී/2, නව නුවර පාර, කොතලාවල, කඩුවෙල යන ලිපිනයෙහි ඇති සෙප්ටෙම්බර් ස්ටුඩියෝ ආයතනයට 0775923633 අංකයෙන් අමතා මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය.