පමා වීමේ වාර්තාව

ජූලි 4, 2019

මේ දිනවල තිරගත වෙනවා සිකුරුයෝගය නමැති සිනමාපටයක්. ඒක අධ්‍යක්ෂණය කළේ බර්මින් ලයිලි ප්‍රනාන්දු. පළමු චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරලා වසර ගණනාවකට පස්සෙයි ඔහු මෙහෙම චිත්‍රපටයක් කළේ. වසර ගණනාවක් කියලා කිව්වට හරියටම කිව්වොත් බර්මින්ගේ මුල්ම චිත්‍රපටය තිරගත වුණේ 1981 වසරේ. චිත්‍රපටයේ නම වාලම්පුරි.

ඒක නිර්මාණයේදී සිදු වූ නොහොඳ නෝක්කාඩු වැඩ නිසා බර්මින්ගේ හිත හරියට රිදුණා. එතැනින් එහා ඔහු චිත්‍රපටයක් කළේ නැහැ. වසර තිස් අටකට පසුවයි බර්මින් මෙහෙම චිත්‍රපටයක් කළේ. ඒ හා සමාන විශාල පරතරයක් තියෙනවා ආරියදාස පීරිස් කළ මුල්ම චිත්‍රපටයට සහ ඔහුගේ දෙවැනි චිත්‍රපටය අතර.

ඔහු සෝබන සිත චිත්‍රපටය කළේ 1964 දී. ඉන් පසුව වසර 46 කට පසු එනම් 2010 දියි ආරියදාස පීරිස් නිර්මාණය කරනු ලැබූ ඔහුගේ දෙවැනි චිත්‍රපටය වන සුබා තිරගත වන්නේ. ඒ අනුව බලන කල තමන්ගේ පළමු චිත්‍රපටය සහ අවසාන චිත්‍රපටය අතර ඇති කාල පරතරයේ වසර ගණන බලද්දී ආරියදාස පීරිස් අංක එක. බර්මින් අංක දෙක.