අමතක නැහැ

ජූලි 4, 2019

ජෝතිපාලයන් සමුගෙන යන්නට හරියටම දින හතකට ප්‍රථම රටක් ආදරය කළ තරුණියක් අප අතරින් සමු ගත්තා. ඇය නමින් රමණී බර්තොලමියුස්. අර ආජු තපර සින්දුවට භාග්‍යා ටෙලි නාට්‍යයේ රඟන්නේ ඇයයි. මේ ගෙවෙන්නේ ඇයගේත් තිස් දෙවැනි ගුණ සමරුව. ඉකුත් ජූනි 30 වැනිදාට එය යෙදී තිබුණා. එහෙයින් මෙලෙස අප රමණිව සිහිපත් කරන්නට අදහස් කළා.