නාමල් එතනා සපුමල් එතනා බලන්න ගිහින්

ජූලි 11, 2019

 සපුමල් ඉහිරුණු සපුමල් ලන්දේ සපුමල් එතනගෙ ඔමරි බලාපන්

නාමල් ඉහිරුණු නමල් ලන්දේ නාමල් එතනගෙ ඔමරි බලාපන්

සපුමල් එතනයි නාමල් එතනයි කිරි පැණි වාගේ සැමදා යාළුයි

මේ හැටේ දශකය අග භාගයේ ඉතා ජනප්‍රිය වූ ගුවන් විදුලි ළමා ගීතයක්. එය ගැයුවේ දමයන්ති ජයසූරිය සමඟ ලංකා රාජිනි ගුණසේකර. එහි සපුමල් එතනා ලංකා රාජිනි. දමයන්ති තමයි නාමල් එතනා වුණේ. ලංකා රාජිනි නැසීගිය රංගන ශිල්පී පියදාස ගුණසේකරගේ දියණියක්. දමයන්ති සහ ඇය ගුවන් විදුලි ළමා පිටියෙන් කලා ලොවට පිවිසි ගජ මිතුරියන්. සපුමල් එතනයි නාමල් එතනයි මේ හමු වුණේ සපුමල් එතනාගේ නිවසේදී. ඇය රෝගාතුරව සිටිය නිසයි නාමල් එතනා ඇතුළු පිරිස එහෙට ගියේ. මේ හමුව ඉතා රසවත් එකක් වූ බවටයි වාර්තා වන්නේ.

Add new comment