ඉටි රුව කාගේද?

ජූලි 11, 2019

ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් හා රොඩ්නි වර්ණකුල අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවාද ඇත්තටම. එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙන්නට බැහැ නේද. අයින්ස්ටයින් හිටියේ එක කාලෙක. රොඩ්නි ඉන්නේ වර්තමානයෙනෙ. ඒත් අපිට හමු වුණා අයින්ස්ටයින් හා රොඩ්නි එකට සිටින පින්තූරයක්. ඒක මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙනවා. ඒ පින්තූරේ රොඩ්නි ඉන්නේ අයින්ස්ටයින්ගේ ගෝලයා වගේ. අයින්ස්ටයින්ට රොඩ්නි වගේ ගෝලයෙක් හිටියොත් කොහොමට හිටියිද. තව තවත් නව්‍ය සොයා ගැනීම් කරයි. මේ ඉන්නේ ඇත්ත අයින්ස්ටයින් වගේ හදපු ඉටි රූපයක්. ඔස්්ට්‍රේලියාවේ පිහිටි ඉටි රූප කෞතුකාගාරයට රොඩ්නිට යන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවකයි මේ පින්තූරේ අරගෙන තියෙන්නේ. මේකෙ රොඩ්නිත් ඉන්නේ ඉටි රූපයක් වගේ. ඒ හින්දා රොඩ්නිගේ ඇතැම් මිතුරන් නම් කියන්නේ රොඩ්නි ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිසා ඔහුගේ ඉටි රූපයකුත් ඒ කෞතුකාගාරයේ තියෙනවා කියලලු.

Add new comment