දෙසීයා

ජූලි 11, 2019

කසාද බැඳලා දරුවො හදලා ඒ දරුවොත් විවාහ වුණායින් පසුව පියකුගේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව සීයා කෙනෙකු වීම. එහෙම වෙන්න බලාගෙන හිටපු කෙනෙක්ගේ සතුට දෙගුණයක් වුණා. රිචඩ් මානමුදලි මේ දවස්වල හැමෝටම කියාගෙන යන්නේ සීයට දෙසීයක් වුණා කියලයි. මේ කතාවේ අග මුල එකපාරටම වැටහෙන්නේ නැහැ සීයා කෙනෙක් වෙන්න බලාගෙන හිටපු රිචඩ් දෙසීයා කෙනෙක් වෙලා කියලා. වැඩිදුර තොරතුරු හොයගෙන යද්දී අපට දැනගන්නට ලැබුණා රිචඩ්ගේ දියණිය මවක් වෙලා තියෙන්නේ නිවුන් දරුවන් ලබමින්. ඇයට බබාලා දෙන්නෙක් ලැබිලා. එක පාර රිචඩ් දෙසීයා කෙනෙක් වුණේ ඔන්න ඔහොමලු.

Add new comment