දෙසම්මාන

ජූලි 18, 2019

එක ළඟ පැවැත් වූ සිනමා සම්මාන ද්විත්වයකින් හොඳම නිළිය ලෙස අභිසෙස් ලබන්නට එක්තරා නිළියකට අවස්ථාව උදා වුණා. සැබවින්ම එය කෙනෙකුට කලාතුරකින් හිමිවන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම වාසනාවකුත් තිබිය යුතුයි. එහෙම සම්මාන ලබන්න මෙලෙස සම්මානිත වූ නිළිය අනෝමා ජනාදරී. ඇය අන්තර් ජාතික සම්මානයන් පවා දිනාගත් රංගන ශිල්පිණියක්. අනෝමා මෙලෙස සම්මාන ලැබුවේ දෙරණ සිනමා සම්මාන උලෙළින් සහ සාක් සිනමා උලෙළින්. දැවෙන විහඟුන් චිත්‍රපටයේ අනෝමා කළ රංගනය උදෙසායි එකී සම්මාන උලෙළයන්හි හොඳම නිළිය බවට ඇය පත් වුණේ.