හිතුවට එහෙම නැහැ

ජූලි 18, 2019

දර්ශන් ධරමරාජ් කියන්නේ නව පරපුරේ සිටින සම්මානනීය නළුවෙක්. අද ඔහුව බොහෝ දෙනෙක් හඳුනනවා. පුවත්පත් මාධ්‍ය ඔස්සේ ලිපි පළ වෙනවා. ඒත් කාලයක් තිබුණා දර්ශන් ළඟට කවුරුවත් නොයන. මීට අවුරුදු දොළහකට විතර කලින් දර්ශන් නිතර පුංචි තිරයේ නිර්මාණවල හිටියා. ඔහු දිගින් දිගටම කළේ නපුරු දුෂ්ඨ චරිත. ඒ වගේම පෙනුමයි කටහඬයි ඒ වගේනෙ. ඒ කාලේ ඔහු එක්ක වැඩිය කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ ඔහු ඇත්තටම නපුරු කෙනෙක් කියලා. දර්ශන්ගේ මිත්‍ර මිහිර සිරිතිලක තමයි දර්ශන්ව බොහෝ දෙනෙකුට හඳුන්වලා දුන්නේ. එතැන් පටන් දර්ශන්ගේ මිත්‍ර සමාගම වැඩි වුණා. ඔහු පිළිබඳ ලිපි පළ වුණා. දර්ශන් තව තවත් ඉදිරියට ගියා.