වැඩි ඉල්ලුම

අගෝස්තු 8, 2019

රංගන ශිල්පී නිමල් කල්දේරාව ඔබට මතකද, ඔහු තමයි අලි සුරතල් චිත්‍රපටයේ අලි දොස්තරට රඟපෑවේ. ඒ වගේම හේමසිරි සෙල්ලප්පෙරුම ඇතුළු චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරුන් රැසක් යටතේ චිත්‍රපට හතළිහක පමණ ඔහු විවිධ චරිත රඟපෑවා. නිමල් නිෂ්පාදන කළමනාකරුවකු හැටියටත් ප්‍රසිද්ධයි. මේ කටයුතු අතරේ ඔහු ආරම්භ කරලා පුංචි සංගීත කණ්ඩායමක්. පුංචි කිව්වට වැඩ පුංචි නැහැ. පැරැණි ජනප්‍රිය ගීතවල මුල් සංගීතය තැටියක් මඟින් වාදනය කොට ඔහුගේ කණ්ඩායම ගීත ගයනවා. එවිට අපට රස විඳින්නට හැකියි මුල් ගීතය වගේම. විශේෂයෙන්ම පැදුරු සාජ්ජ සඳහායි ඔහුගේ බෑන්ඩ් එකට වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. නිමල්ට අමතන්නට පුළුවන් 0767501017 හෝ 0382284213 අංකවලින්...

Add new comment