සුවදුක් බලන්න

අගෝස්තු 8, 2019

චිත්‍රපට රංගන ශිල්පිනී මානෙල් චන්ද්‍රලතා හදිසියේම අසනීපව ඇතිවග දැනගන්නට ලැබුණා. ඇය මෙලෙස රෝගාතුරව සිටින නිසා කලා කටයුතුවලද නියැළෙන්නේ නැතිලු. සරසවිය ඇයට ඉතාම ඉක්මනින් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 0773187782 අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මානෙල්ගේ සුවදුක් විමසන්න