බර්ට්‍රම්ගේ ග්‍රන්ථ ද්විත්වය ජනගත කෙරේ

අගෝස්තු 15, 2019

ජ්‍යෙෂ්ඨ ටෙලි නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂ බර්ට්‍රම් නිහාල් විසින් රචනා කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනිය-දෘශ්‍ය සංඥාර්ථ සහ සමාජ සංස්කෘතික විසංයෝජනය සහ රූකල්පන යන නවතම ග්‍රන්ථ ද්විත්වය ජනගත කිරිම පසු ගියදා ශ්‍රි ලංකා පදනම් ආයතනයේදි සිදුකෙරිණි.ඒ කතානායක කරුජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයනි.

 

Add new comment