උඩ ෂූටිං පහළ කටිං

අගෝස්තු 15, 2019

සාමාන්‍යයෙන් ඩබල් ඇක්ටිං කරන්නේ නළු නිළියෝ. නිර්මාණයක එවන් වූ චරිතයක් ලැබුණාම අවස්ථානුකූලව ඩබල් ඇක්ටිං කරනවා. ඒත් තිරය පිටුපස සිටින ශිල්පියෙක් ඩබල් ඇක්ටිං කරන කතාව ඔබට ටිකක් අමුතු දෙයක් ලෙසට දැනේවි. මෙහෙම ඩබල් ඇක්ටිං කරන්නේ සංස්කරණ ශිල්පියකු මෙන්ම කැමරා අධ්‍යක්ෂවරයකු විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ප්‍රවීණ් ජයරත්න. ඩිල්මන් ජයරත්න කියන ප්‍රවීණ්ගේ පියාණන් ආරම්භ කළ ඩිල් ෆිල්ම්ස් ආයතනයත් පවත්වාගෙන යන්නේ මේ ප්‍රවීණ්. මේ දිනවලදී ඔහු පිළිබඳ ඇහෙන ඩබල් ඇක්ටිං කතාව මෙහෙමයි. ඔහු ඩිල් ෆිල්ම්ස් ආයතනයේ උඩ තට්ටුවට දුවන්නේ කැමරා අධ්‍යක්ෂවරයාගේ චරිතය කරන්න. ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ නවතම චිත්‍රපටය වූ මිදුණු විශ්වය චිත්‍රපටයේ කැමරා අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රවිණ්. ඒ වැඩ කටයුතු මෙහොතක් නිම වන තැන ප්‍රවීණ් දුවගෙන එනවා පහළ තට්ටුවට. ඒ උදයකාන්ත වර්ණසූරියගේ නවතම චිත්‍රපටය වූ ප්‍රසිඩන්ට් සුපර් ස්ටාර් සංස්කරණය වෙනුවෙන්. උඩ තට්ටුවේ කැමරාකරණය, යට තට්ටුවේ සංස්කරණය. ඔහොමයි ප්‍රවිණ් ඩබල් ඇක්ටිං කරන්නේ.

Add new comment