ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ සිනමා භාවිතය විමසීමක්

අගෝස්තු 22, 2019

සිනමා විචාරක තුසිත ජයසුන්දර විසින් රචිත ‘කුටුම්භය, ලිංගිකත්වය හා දේශපාලනය – ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ සිනමා භාවිතය විමසීමක්’ කෘතිය සරසවි ප්‍රකාශනයක් ලෙස නිකුත් වී තිබේ.

හංස විලක්, තුන්වෙනි යාමය, සුද්දිලාගේ කතාව, බව දුක හා බව කර්ම යන ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක සිනමාවේදියාගේ නිර්මාණ හා එම කෘතිවලින් නිරූපිත සමාජ, සංස්කෘතික, දේශපාලන පසුබිම විග්‍රහ කිරීමක් මේ මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට ලේඛකයා උත්සුක වී තිබේ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.