පේ‍්‍රම මන්තරේ

අගෝස්තු 22, 2019

ගීත රචක චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු ඉකුත් දිනයකදී මුහුණු පොතට අපූරු අදහසක් එක්කොට තිබුණා. නවක ගායකයින් ගයන ප්‍රේම අඳෙීනා උහුලා ගන්න බැරුවදෝ මන්දා ඔහු ඒ වගේ දෙයක් සඳහන් කළේ. ප්‍රේම අඳෙීනා ගයන අයට පොඩි මන්තරයක් තියෙනවලු. චන්ද්‍රදාස කියන විදිහට මන්තරය මෙහෙමයි. ජෝතිපාල ජෝතිපාල කියලා උදේ හවස කිහිප වතාවක් කියන්නලු. එතකොට ඔය ගතිය හරි යනවලු.

Add new comment