පේ‍්‍රම මන්තරේ

අගෝස්තු 22, 2019

ගීත රචක චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු ඉකුත් දිනයකදී මුහුණු පොතට අපූරු අදහසක් එක්කොට තිබුණා. නවක ගායකයින් ගයන ප්‍රේම අඳෙීනා උහුලා ගන්න බැරුවදෝ මන්දා ඔහු ඒ වගේ දෙයක් සඳහන් කළේ. ප්‍රේම අඳෙීනා ගයන අයට පොඩි මන්තරයක් තියෙනවලු. චන්ද්‍රදාස කියන විදිහට මන්තරය මෙහෙමයි. ජෝතිපාල ජෝතිපාල කියලා උදේ හවස කිහිප වතාවක් කියන්නලු. එතකොට ඔය ගතිය හරි යනවලු.