ගූගල්මැයි පාර කියන්නේ

අගෝස්තු 22, 2019

 අමරසිරි කලංසූරිය සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සඳුන් දොළමුල්ල මෙහෙම කතා කරන්න හමු වුණේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ පැවති අපි දැන් කොහෙද යන්නෙ කෙටි චිත්‍රපටයේ මාධ්‍ය දැක්මදා. සඳුන්ගෙන් කලං මේ අහන්නේ අපි දැන් කොහෙද යන්නේ කියා වගෙයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න ගූගල් මැප් එකෙන් බලලා කියන්නම් කියලා සඳුන් තමන්ගේ ෆෝන් එක දිහා බලනවා.

මේ දෙන්නා යන තැනට මමත් යන්න ඕන.

සැනෙට් දික්කුඹුර එබි බලන්නේ එහෙම හිතාගෙන ද කොහෙද. 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.