අපි දෙන්නා එක්වීලා

අගෝස්තු 22, 2019

ධනංජය සිරිවර්ධන සහ සම්පත් ජයවීර කියන දෙන්නා රංගන ක්ෂේත්‍රයට ආගන්තුක නැහැ. රංගනයේ යෙදෙන ගමන් යම් හැදෑරීමක් කරන එකත් ඔවුන්ගේ පුරුද්දක් වුණා. ඒකයි ධනාගේ, සම්පත්ගේ ගමන ස්ථාවර එකක් වුණේ. මේ අය කාලයක් ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරලා ඉගෙන ගත් දෙය තවත් පරපුරක් සමඟ බෙදා හරින්නට පටන් ගත්තේ කාලෙක පෙර සිටයි. විධිමත් අන්දමින් ඔවුන් එම කාර්යය කළා. ප්‍රාණ නමින් ආරම්භ කළ රංගන පාසලේ කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම පුහුණු කරලා ක්ෂේත්‍රයට මුදා හැර අවසන්. රංගනයට අදාළ විෂයන් බොහොම ක්‍රමානුකූලව නව පරපුරට ඉගැන්වීම මෙහිදී සිදු වෙනවා. ජයප්‍රකාශ් සිවගුරුනාදන්, තුසිත ලක්නාත්, ප්‍රසන්න මහගමගේ , සංජය නිර්මාල්, ආලෝක සම්පත් ආදී දැනට ක්ෂේත්‍රයේ නියැළි පිරිසක් මෙයට එකතු වෙලාලු. ඉතින් ධනා ඕනෑම වෙලාවක එයාට කතා කරන්න එයාගේ දුරකතන අංකය දුන්නා. 0764500305

Add new comment