තරු සමඟ රැයක් එළි දුටු දා

සැප්තැම්බර් 5, 2019

සිනමා ලොව මෙන්ම පුංචි තිරය හැඩ ගැන් වූ තරු රැසක් නර්තනයෙන් සහ රංගනයෙන් විචිත්‍රවත් කළ තරැ සමඟ රැයක් ප්‍රසංගය ඉතාම සාර්ථක අන්දමින් ඉකුත් දා නිමාව දුටුවේය. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පැවති එහි අවස්ථා කිහිපයක් මෙලෙස කැමරා කාචයට නැඟිණ. ප්‍රසංගයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරියන් වූ ස්වර්ණමාලී ප්‍රනාන්දු සහ මාර්සෙලා පෙරේරා ද පහළ සේයාරුවක වෙති.

 

 

Add new comment