පතිබ්බතා එළිදුටු දා

සැප්තැම්බර් 5, 2019

යොවුන් ගී පද රචිකාවක වූ ආරාධනා ඒකනායකගේ කුලුඳුල් නවකතාව පතිබ්බතා එළිදැක් වූ දා ඇය එය තමන්ගේ සහෘදයන්ට එදින ප්‍රදානය කළේ මෙසේය.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.