බෞද්ධ සංකේතවල දර්ශනය හා ශ්‍රද්ධා ගීත සංයුක්ත තැටිය එළිදකී

සැප්තැම්බර් 19, 2019

ගොඩඋඩ අරියධම්ම නාහිමි රචිත බෞද්ධ සංකේතවල දර්ශනය හා ශ්‍රද්ධා ගීත සංයුක්ත තැටිය එළිදැක්විම පසුගිය දින මාලිගාවත්තේ ශ්‍රී සුධර්මාරාම ශ්‍රවණාගාරයේදි සිදුකෙරිණි. ග්‍රන්ථය සහ සංයුක්ත තැටියයේ මුල් පිටපත් ගොඩඋඩ අරියධම්ම නාහිමියන් විසින් එදින පාලි හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ආචාර්ය අතිගරු ඉත්තාදෙමලියේ ඉන්දසර නාහිමිපාණන්ට පිළිගැන්වූහ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.