දෙරණ City of Dance

ඔක්තෝබර් 3, 2019

හය වැනි වරට පවත්වන ලැබු දෙරණ City of Dance තරගාවලිය පසුගිය දින මහරගම තරුණ සේවා සභාවේදි කලාකරුවන් සහ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වන ලදි. එහිදි Team Category ප්‍රථම ස්ථානය හිමීකරගත්තේ Beat Bullet Crew Duet Category ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ එරන්ද සහ සිතුම්ය. Solo Category නාමල් සඳසෙන් ජය හිමිකරගත්තේය. මේ එහි විශේෂ අවස්ථායි.

නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment