කේ. ආරියසිංහට උපහාර

ඔක්තෝබර් 10, 2019

වසර පනහකට අධික කාලයක් විද්‍යා ග්‍රන්ථකරුවකු සහ විද්‍යා දේශකයකු ද වශයෙන් විශාල සේවාවක් සිදු කරන ලද ආචාර්ය කේ. ආරියසිංහ හට උපහාර පිදීමක් ඉකුත් දා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණ. ඒ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීවය. ලංකා දැනුම බැංකුවේ සභාපති ප්‍රකට තරකා විද්‍යාඥ අනුර සී. පෙරේරා විසින් එම උපහාරය සිදු කළ මොහොතයි මේ.

Add new comment