රැවුල් කට්

ඔක්තෝබර් 10, 2019

මේ ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී සිටින්න නම් රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේරගෙන ඉන්න ඕන. මොකද රැවුල ගිනි ගත්තු වෙලාවන්වලදී සුරුට්ටු පත්තු කරගන්න බලාගෙන ඉන්න අය තමයි වැඩිපුර මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නේ. එවන් වු තැනක රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේරගෙන ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ විශාරද මනෝජ් පීරිස් කියන්නේ. මනෝජ්ගේ ස්වකීය අනන්‍යතාවය තමයි මේ රැවුල. ඒක ආරක්ෂා කරගන්නට වෙනම සත් කාර්යයන් කිහිපයක්ම මනෝජ් සිදු කරනවා. එක දිගට රැවුල වවාගෙන හිටිය මනෝජ්ට පොඩි වෙනසක් කරන්න හිතිලා. රැවුල කැපුවොත් ඔහුගේ අනන්‍යතාවය නැති වෙන හින්දා මෙන්න මේ අන්දමින් රැවුලට කට් එකක් තැබුවලු. ඔන්න බලන්න මනෝජ්ගේ අලුත්ම පෙනුම. මේ ස්වරූපයට එක එක අය විවිධ ප්‍රතිචාර දක්වනවලු. විශේෂයෙන්ම ගැහැනු ළමයි.

ප්‍රසාද් සමරතුංග 
තිලක්/නිශ්ශංක

Add new comment