ජොබ් + ජොගිං

ඔක්තෝබර් 24, 2019

 තමන්ගේ ආයතනයේ රාජකාරි කරලා ඊට පස්සේ ඒ අවටම ජොගිං කරල ගෙදර යන නිවේදකයෙක් අපට හමු වුණා. සාමාන්‍යයෙන් රාජකාරි අහවර කරලා ගෙදර ගිහිල්ල හෝ උදේ පාන්දරනෙ ව්‍යායාම් කටයුතු කරන්නේ. ඒත් මේ කෙනා එහෙම නෙවෙයි. රාජකාරි සහ ව්‍යායාම් යන කර්තව්‍යයන් දෙකම කරලයි ගෙදර යන්නේ. ඔහු නමින් වසන්ත රෝහණ. වසන්ත සේවය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ. ඔහුගේ බරසාර හඬ ඔබට ඉතාම පුරුදුයි. නිවේදන කටයුතුවලට අමතරව ව්‍යායාම් කටයුතුවලටත් ඔහු වෙන ඇඳුමක් දාගෙන එනවලු. තමන්ගේ වැඩ සටහන් ටික අකුරට මෙහෙයවලා ඊළඟට වසන්ත යන්නේ ජොගිං ඇඳුම දාගන්න. ඒ ඇඳුමෙන් සැරසිලා ගුවන් විදුලි පරිශ්‍රයේ තියෙන ව්‍යායාම් මං තීරුවල ව්‍යායාම් කරනවා. ඒක අහවර වෙලා තමයි ඔහු නිවෙස බලා පිටත් වෙන්නේ.
  

 
 නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment