අනස්ටා මර්සලින් මියයයි

නොවැම්බර් 14, 2019

 

කලා භූෂණ සම්මානලාභී ගායිකා සිරිමා අනස්ටා මර්සලීන් අභාවප්‍රාප්ත විය. මිය යන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 76 කි.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.