සන්ථව ප්‍රකාශන නව ග්‍රන්ථ 2 ක්

නොවැම්බර් 14, 2019

 

සන්ථව ප්‍රකාශන මඟින් නව ග්‍රන්ථ ද්විත්වයක් ඉකුත් දා එළි දැක්විණ. චමින්ද උඩවෙල විසින් රචනා කරන ලද කේයස්ගේ සුදෝ සුදු කවි විමසුම සහ විමලසේන ගුණරත්න විසින් රචිත සන්ථව කාව්‍ය රත්නාවලි-06 ලෝවැඩ සඟරාව නව රස වින්දනාත්මක විචාරය එම ග්‍රන්ථයන්ය.

 

Add new comment