දයාසේන ගුණසිංහ අපදානය ජනගත වේ

නොවැම්බර් 14, 2019

 

 

දෙනගම සිරිවර්ධන විසින් රචිත පොදු ජනයාගේ පත්තරකාරය – දයාසේන ගුණසිංහ චරිතාපදානය ඉකුත් දා මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී එළිදැක්විණ. එහි මුල් පිටපත ග්‍රන්ථයේ ප්‍රකාශක එච්. ඩී. ප්‍රේමසිරි මහතාට කතුවරයා පිළිගැන් වූ මොහොතයි මේ.

Add new comment