සුවඳ පද්ම විකසිත වූ දා...

නොවැම්බර් 14, 2019

මිහිඳු සංස්කෘතික පදනමේ දසවැනි සංවත්සරය සහ ඒ මඟින් සංවිධානය කරන 8 වැනි සුවඳ පද්ම සම්මාන උලෙළ පසුගිය ඉරිදා කොළඹ බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.ලාල් සෙනරත්

Add new comment