අමරදේව ගී හරසර දා

පිළිරුව නිරාවරණය වේ
නොවැම්බර් 14, 2019

 

මහා ගාන්ධර්ව ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේව ශූරින්ගේ 3 වැනි ගුණ සමරුව පසුගිය දිනට යෙදී තිබුණි. එයට සමගාමිව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ අමරදේව මැදිරියේදි ඔහුගේ පිළිරුවක් බිරිය විමලා අමරදේ්ව මැතිනිය හා දරුවන් එක්ව ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති මාලක තල්වත්ත මහතා සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ සේවක පිරිසගේ සහභාගිත්වයෙන් නිරාවරණය කරන ලදී.

 

පිළිරුව නිරාවරණයෙන් පසු මල් දම් පලඳා සියලු දෙනා එක් වූයේ කුමාරතුංග මැදිරියටය. එහිදී මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ කලාකරුවන් හා ආරාධිතයන් එක් වී අමරදේව ගී හරසර ප්‍රසංග පැවැත් වීය. ඉන් අනතුරුව ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපතිනි ඉමෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය විසින් පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ගායනා කළ ගීත ඇතුළත් කොටුධාවකයක් (පෙන්ඩ්‍රයිව්) විමලා අමරදේව මැතිනියට පිළිගන්වන ලදිී