ආනන්දනීය හමුව ආනන්ද හමුවේ

නොවැම්බර් 21, 2019

ආනන්දනීය සිංහල සිනමා සංසදය සංවිධානය කරන මාසික සුහදහමුව මෙවර පැවැත්වූයේ ආනන්ද වික්‍රමගේ සහ මානෙල් වානගුරු කලා යුවළගේ නිවසේදීය. සංසදයේ සහෘදයෝ හතළිහක් පමණ එදින ඔවුනගේ නිවසට ගියහ. මේ එදින ආනන්ද මානෙල් සමඟ ආනන්දනීය සිංහල සිනමාවේ සංසදයේ පිරිවර සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරුයි.