ජැක්සන්-සුදේශ් එකතුවෙන්

චිත්‍රපටයක් ළඟදීම...
නොවැම්බර් 28, 2019

 

හුස්ම සිනමාපටය ගෙන එමින් ස්වකීය සිනමා ආර නවමු මඟකට ගත් සුදේශ් වසන්ත පීරිස් එවැනිම සිනමාපටයක් නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් වේ. මෙවර ඔහු තම නවතම සිනමාපටයේ ප්‍රධාන භූමිකාව සඳහා තෝරා ගෙන තිබෙන්නේ සම්මානනීය රංගනවේදී ජැක්සන් ඇන්තනීය. ජැක්සන් සුදේශ් එකමුතුවෙන් තැනෙන මෙම සිනමාපටය නිෂ්පාදනය කරනුයේ නිහාල් විජේසිංහ වේ. 

නිහාල්, සුදේශ් අධ්‍යක්ෂණය කළ හුස්ම සිනමාපටයේ ද නිෂ්පාදකවරයාය. සුදේශ්ගේ නවතම සිනමාපටයෙහි රූපගත කිරීම් එළඹෙන ජනවාරියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.