“ක්වොන්ටම් භෞතික සංඛාරා”

නොවැම්බර් 28, 2019

 

සක්මන් මළුව, භෂ්මාවශේෂ, රුවන් සක්මන, මහද්වීපය, පාරජම්බුල, සාරා සංඛ්‍ය, අග්නි වාෂ්ප කාව්‍ය කෘති මඟින් නොමඳ පාඨක, විචාරක අවධානයට ලක් වූ සම්මානනීය කිවියකු වන කුමාර හෙට්ටිආරච්චි විසින් රචිත දස වන කාව්‍ය සංග්‍රහය ලෙස ‘ක්වොන්ටම් භෞතික සංඛාරා’ කෘතිය ජනගත කෙරිණි. අප වෙසෙන අද්‍යතන සමාජය සිය නිර්මාණාත්මක භාෂාව ඔස්සේ නව මානයකින් යුතුව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට කවියා උත්සාහ දරයි.