ගාඩි 09 වැනිදා 24 වැනි කේරළ සිනමා උලෙළේ දී

දෙසැම්බර් 5, 2019

 

සම්මානනීය සිනමාකරු ප්‍රසන්න විතානගේ නවතම සිනමාපටය ගාඩී හී ඉන්දීය මංගල දැක්ම මෙම මස 09 වැනිදා 24 වැනි කේරළ අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ දී තිරගතවනු ඇත. මෙවර එම උලෙළ සඳහා විවිධ රාජ්‍ය නියෝජනය කරමින් චිත්‍රපට සියයක් පමණ තිරගත වීමට නියමිතය. මෙම උලෙළේ හොඳම ආසියානු සිනමා පටයට හිිමි නෙට් පැක් සම්මානය සඳහා තෝරනු ලබන ජුරියේ මෙන්ම හොඳම මලයාලම් සිනමා පටයට හිමි සම්මානය තෝරනු ලබන ජූරීයේ සාමාජියකු ලෙස ප්‍රසන්න කටයුතු කරනු ඇත. ඔහුගේ ගාඩි සිනමා පටය සී.ඊ.එල් සහ රිත්මා මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවන් හි ළඟදීම තිරගත වීමට නියමිතය.

 

 

ප්‍රසන්න විතානගේ