‘අප්‍රිකානු පොළොව යටින්’

දෙසැම්බර් 5, 2019

 

‘ඕලන්ද සිරුකරුගේ ලංකා චාරිකාව’ කෘතියෙන් පරිවර්තනයට පිවිසි පාලිත ජයකොඩිගේ නවතම ග්‍රන්ථය ‘අප්‍රිකානු පොළොව යටින්’ මේ මස 10 වැනි දින මරදානේ දයාවංශ ජයකොඩි පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරේ.

 

 

Add new comment