කොළඹින් බැහැර

හින්දි චිත්‍රපටයක මංගල දර්ශනයක්
දෙසැම්බර් 12, 2019

 

පළමුවරට හින්දි සිනමාපටයක මංගල දර්ශනය කොළඹින් බැහැරව පැවැත්වීමට මූවි වර්ක්ස් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ අනුර ජසෙන්තු ලියනගේ සූදානම් වේ. එය මේ මස 13 වැනිදා එනම් හෙට මර්දානි 2 සිනමාපටයේ මංගල දර්ශනය මාතර ස්කයි ලයිට්ස් සිනමාහලේ ප්‍රදර්ශනය කරමිනි.

 

 

Add new comment