උලලේණි සිනමා ශාලාවන්ට ආ දා

හේමන්ත ප්‍රසාද් නිර්මාණයක් - අරෝෂ ප්‍රනාන්දු නිෂ්පාදනයක්
දෙසැම්බර් 12, 2019

හේමන්ත ප්‍රසාද් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබූ උලලේණි සිනමාපටයේ මංගල දර්ශනය ඉකුත් දා කොළඹ රීගල් සිනමා ශාලවේදී පැවැත්විණ. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි. සංජීව උපේන්්ද්‍ර, ගයනි ගිසන්තිකා, චමීර ශානක මෙහි චරිත රංගනයේ යෙදෙති. ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු උලලේණි හි විධායක නිෂ්පාදකවරයාය.