සුබ පැතුම්

දෙසැම්බර් 12, 2019

 

ඉකුත් දා අපේ පුංචි රටේ අභිමානය ඔසවා තැබිය හැකි අවස්ථාවක් උදා වුණා. අන්තර් ජාතික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන අවධානය ද යොමු වුණා. ඒ විවාහක රූ රැජින කිරුළ මෙරටට හිමි වූ නිසා. එවන් වූ කීර්තියක් ගෙන ආ ඇය පිළිබඳ කෙටි සටහනක් හෝ තැබිය යුතුමයි.

මෙලෙස ලෝක විවාහක රූ රැජින වුණේ කැරොලයින් ජූරි. වසර තිස් පහකට පසුයි අපේ රටේ කෙනෙක් එම කිරුළ දැරුවේ. 1984 වසරේ රෝසි සේනානායක විවාහක රූ රැජන ලෙස අභිසෙස් ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව දිනාගත් මේ ජයග්‍රහණය ඉතාම විශිෂ්ටයි. විවාහක රූ රැජන කැරොලයින්ට ‘සරසවිය’ අප ඉත සිතින් සුබපැතුම් එක් කරනවා.

 

 

Add new comment