දේශීය සිනමාවට මුස්ලිම්වරුන්ගේ දායකත්වය

දෙසැම්බර් 12, 2019

 

බර්නාඩ් ශ්‍රීකාන්තගේ නවතම කෘතිය ‘දේශීය සිනමාවට මුස්ලිම්වරුන්ගේ දායකත්වය’ පසුගිය දින ජනගත කෙරිණ.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.