සරත්ගේ ‘මරුකතර’ට

ප්‍රදර්ශන අනුමැතිය
දෙසැම්බර් 12, 2019

 

රංගන ශිල්පී සරත් දික්කුඹුර සිනමා අධ්‍යක්ෂවරයකු වශයෙන් දෙරට වඩින මරුකතර සිනමාපටය සඳහා ප්‍රදර්ශන අනුමැතිය ලැබ තිබේ. එය ළඟදීම තිරයට එන බව අධ්‍යක්ෂවරයා සරසවියට දන්වා සිටියි. සරත් දික්කුකඹුර විසින්ම ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කරන මෙම සිනමාපටයේ රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්, පාලිත සිල්වා, උදයන්ති කුලතුංග, මාක් සැම්සන්, රුක්ෂානා දිසානායක, නිමල් පල්ලෙවත්ත, අජිත් ලොකුගේ, අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු, රත්නා සුමනපාල, ජයතිස්ස අතුලසිරි, ශෙරීන් එදිරිසිංහ, තුෂාරි වේහැල්ල, ගාමිණි කුමාර, වින්ද්‍යා විජේසිංහ ආදීහු රංගනයේ යෙදෙති. ප්‍රියන්ත ප්‍රදීප් කැමරාව මෙහෙයවා තිබේ.

එරංග තිලකරත්නගේ සහාය අධ්‍යක්ෂණයකි. ගාමිණී කොස්තා අංග රචනා ශිල්පියාය. සිරිනාථ වික්‍රමසිංහ කලා අධ්‍යක්ෂණයෙන්ද, සරත් වික්‍රම සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන්ද චමින්ද දෑල නිෂ්පාදන කළමනාකරණයෙන්ද මෙයට එක් වූහ. ගාමිණි කුමාර සටන් අධ්‍යක්ෂවරයාය. මරුකතර නිෂ්පාදනය දේශමාන්‍ය ඉන්දික විජේරත්න, සඳමාලි රුහුණගේ, ජීවානන්ද රූපසිංහ, වින්ද්‍යා විජේසිංහ සහ සරත් දික්කුඹුර විසිනි.

 

රංගන ශිල්පී සරත් දික්කුඹුර සිනමා අධ්‍යක්ෂවරයකු වශයෙන් දෙරට වඩින මරුකතර සිනමාපටය සඳහා ප්‍රදර්ශන අනුමැතිය ලැබ තිබේ. එය ළඟදීම තිරයට එන බව අධ්‍යක්ෂවරයා සරසවියට දන්වා සිටියි. සරත් දික්කුකඹුර විසින්ම ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කරන මෙම සිනමාපටයේ රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්, පාලිත සිල්වා, උදයන්ති කුලතුංග, මාක් සැම්සන්, රුක්ෂානා දිසානායක, නිමල් පල්ලෙවත්ත, අජිත් ලොකුගේ, අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු, රත්නා සුමනපාල, ජයතිස්ස අතුලසිරි, ශෙරීන් එදිරිසිංහ, තුෂාරි වේහැල්ල, ගාමිණි කුමාර, වින්ද්‍යා විජේසිංහ ආදීහු රංගනයේ යෙදෙති. ප්‍රියන්ත ප්‍රදීප් කැමරාව මෙහෙයවා තිබේ.

එරංග තිලකරත්නගේ සහාය අධ්‍යක්ෂණයකි. ගාමිණී කොස්තා අංග රචනා ශිල්පියාය. සිරිනාථ වික්‍රමසිංහ කලා අධ්‍යක්ෂණයෙන්ද, සරත් වික්‍රම සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන්ද චමින්ද දෑල නිෂ්පාදන කළමනාකරණයෙන්ද මෙයට එක් වූහ. ගාමිණි කුමාර සටන් අධ්‍යක්ෂවරයාය. මරුකතර නිෂ්පාදනය දේශමාන්‍ය ඉන්දික විජේරත්න, සඳමාලි රුහුණගේ, ජීවානන්ද රූපසිංහ, වින්ද්‍යා විජේසිංහ සහ සරත් දික්කුඹුර විසිනි.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.