සම්භාවනීය ජපන් චිත්‍රපටයක් හෙට

දෙසැම්බර් 19, 2019

හිරොකසු කොරෙයාදා අධ්‍යක්ෂණය කළ ෂොප් ලිෆ්ටර්ස් ජපාන චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය මෙම මස 20 වැනිදා එනම් හෙට සවස කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවේ. මෙයට සමගාමීව චිත්‍රපටය පිළිබඳ සංවාදයක්ද සංවිධානය කොට ඇති අතර බූපති නලීන් වික්‍රමගේ විසින් දෙසුමක්ද පවත්වනු ලබයි. මෙම අවස්ථාව ලේඛක පාඨක සංසදයේ සංවිධානයකි.

 

 

Add new comment