සරත්ගේ කෙටි චිත්‍රපටයට නවක නිළියන්

දෙසැම්බර් 19, 2019

 

ගායන සහ රංගන ශිල්පී සරත් ගුණසේකර නිර්මාණය කරන කෙටි චිත්‍රපටයක් සඳහා රංගන ශිල්පිණියකට අවස්ථාව ඇතිබව ඔහු සරසවියට දන්වා සිටියි. මෙසේ අවශ්‍යව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 22 - 40 අතර නවක රංගන ශිල්පිනියකි. මේ සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මෙම මස 21 වැනිදා උදෑසන 9 සිට බොරැල්ල සුදර්ශි ආයතනයේ දයානන්ද ගුණවර්ධන ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බව සරත් පවසා සිටියි.

 

Add new comment