2020 මුල්ම ආරාධනය ජැක්සන්ගේ

දෙසැම්බර් 26, 2019

කවදත් අලුත් දේ කරන වෙනස් විදිහට හිතන ජැක්සන් ඇන්තනීගෙන් තමයි අපට එළඹෙන අවුරුද්දේ පළමු ආරාධනා පත ලැබෙන්නෙ. ඊට පෙර දැනුම්දීමක් ලෙස පුංචි ආරාධනා පතක් ඔහු එවලා තිබුණා ජනවාරි මුල් සතියේ දිනක් විවේකීව තියාගන්න කියලා. එදින සින්දු මංගල්‍යයක් පැවැත්වෙනවලු. ජැක්සන්ගේ අලුත් සිනමාපටයේ ගීත එළිදැක්වීමක් තමයි මේ සිදු කරන්න හදන්නේ. එහි නිල ආරාධනාපත ජනවාරි පළමු වැනිදා අපට එවනවා කිව්වා.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.