දෙකටම නැහැ

දෙසැම්බර් 26, 2019

සම්මානනීය සංස්කරණ ශිල්පී රවීන්ද්‍ර ගුරුගේ එක්තරා පුද්ගලයකු ගැන රෙකමන්ඩේෂන් එකක් දුන්නා. පුද්ගලයා කවුද කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් රවි පැවසූ කතාව තමයි මරු.

. . . . . . ඉන්නවා නේද, රොටිත් නෙවෙයි පිටිත් නෙවෙයි.

රොටි නම් මොනවා හරි එක්ක කන්න පුළුවන්. පිටි නම් මොනවා හරි කෑමක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මෙයා ඔය එකක්වත් නෙවෙයි. රොටිත් නෙවෙයි පිටිත් නෙවෙයි. 

නිශ්ශංක විජේරත්න /අන්තර්ජාලයෙන්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.