මෙදා තනියම

දෙසැම්බර් 26, 2019

කතෝලික භක්තිකයකු හැටියට සංජීවනී වීරසිංහ නත්තල මහ ඉහළින් සැමරීමට නිරන්තරයෙන් උනන්දු වෙනවා. පවුලේ පිරිස සමඟින් පල්ලි එහෙම ගිහිල්ලා වසරක් පාසා ඇය නත්තල සැමරුවා. හැබැයි මෙවර සංජීවනීට එහෙම කරන්න බැරි වුණා. තනිවම තමයි නත්තල ගෙවා දැම්මේ. එයට හේතුව ඇගේ මෙන්ම සැමියා පුතාත් විදෙස්ගතව සිටීම. ළඟ සිටි දියණියත් අධ්‍යාපන කටයුතු හේතුවෙන් නත්තලට දින කිහිපයකට කලින් විදෙස්ගත වුණා. පවුලේ සාමාජිකයින් එහෙ නත්තල සමරද්දී සංජීවනී මෙහෙ තනිවම නත්තල සැමරුවා.

නිශ්ශංක විජේරත්න /අන්තර්ජාලයෙන්