සුනිල් අරුණගේ සිනමාශාලාවේ විෂමභාග මුළු ආදායම වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන්

ජනවාරි 2, 2020

විෂමභාග සිනමාපටයෙන් ලැබන සියලු ආදායම් වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් වෙන්වූ අරමුදලට යෙදවීමට නියමිත බව එහි නිෂ්පාදක අලුදෙණියේ සුබෝධි හිමි පවසනු ලැබීය. එහෙයින් තමන්ගේ සිනමා ශාලවේ විෂමභාග සිනමාපටය ප්‍රදර්ශනය කොට ලැබෙන සියලුම ආදායම, ශාලාවට වෙන් වූ මුදල පවා එම අරමුදලට ලබාදෙන බව චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සුනිල් අරුණ වීරසිරි සඳහන් කරයි. ඔහුගේ හිමිකාරිත්වය යටතේ කිරිබත්ගොඩ අරුණ සිනමා ශාලාව පවත්වාගෙන යන අතර මේ දිනවලදී එහි විෂමභාග තිරගත වේ.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.